Jezgra isparivača

Isparavanje je fizički proces pretvaranja tekućine u plinovito stanje.Općenito govoreći, isparivač je objekt koji pretvara tekuću tvar u plinovito stanje.U industriji postoji velik broj isparivača, među kojima su i isparivači koji se koriste u rashladnim sustavima.Isparivač je vrlo važan dio od četiri glavna dijela rashladnog sustava.Niskotemperaturna kondenzirana tekućina prolazi kroz isparivač, izmjenjuje toplinu s vanjskim zrakom, isparava i apsorbira toplinu te postiže učinak hlađenja.Isparivač se uglavnom sastoji od dva dijela, komore za grijanje i komore za isparavanje.Komora za grijanje daje toplinu potrebnu za isparavanje tekućine kako bi se pospješilo vrenje i isparavanje tekućine;komora za isparavanje potpuno odvaja plinovitu i tekuću fazu.