Jezgra isparivača

Isparavanje je fizički proces pretvaranja tekućine u plinovito stanje.Općenito govoreći, isparivač je objekt koji pretvara tekuću tvar u plinovito stanje.U industriji postoji veliki broj isparivača, među kojima su i isparivači koji se koriste u rashladnim sustavima.Isparivač je vrlo važan dio četiri glavna dijela hlađenja.Niskotemperaturna kondenzirana tekućina prolazi kroz isparivač, izmjenjuje toplinu s vanjskim zrakom, isparava i apsorbira toplinu te postiže učinak hlađenja.Isparivač se uglavnom sastoji od dva dijela, komore za grijanje i komore za isparavanje.Komora za grijanje osigurava toplinu potrebnu za isparavanje tekućini kako bi se potaknulo vrenje i isparavanje tekućine;komora za isparavanje potpuno razdvaja plinovitu i tekuću fazu.