Sažetak održavanja auto AC i uobičajenih kvarova i analiza slučaja automobilskog klima uređaja 20

4 Klima-uređaj auto klima uređaja je nedovoljan, temperatura na izlazu nije niska, a očitavanje na visokotlačnom manometru je visoko.mjerač niskog tlaka

Nakon istraživanja uzrok kvara: otvor ekspanzijskog ventila je premali, količina hladnjaka koja teče u isparivač je mala, a toplina zraka se ne apsorbira isparavanjem, tako da klima uređaj u autu je nedovoljno.

Način liječenja: namjestiti vijak za podešavanje naekspanzijski ventili okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste povećali protok rashladnog sredstva

 

Auto klima nije dovoljna

Isparivač je smrznut, a očitanja visokotlačnog i niskotlačnog manometra su niska.Nakon istraživanja uzrok kvara: otvor za gas u ekspanzijskom ventilu nema funkciju prigušivanja i smanjenja tlaka, tako da se tekuće rashladno sredstvo u isparivaču ne može dobro ohladiti, pa je temperatura vozila visoka

Metoda liječenja: otpustite rashladno sredstvo, zamijenite novimekspanzijski ventil, i napunite rashladno sredstvo.

 

Nakon štokompresor auto klimeradi neko vrijeme, temperatura u automobilu postupno pada, a očitavanje na visokotlačnom manometru je visoko.Uzrok kvara je taj što sredstvo za sušenje u cilindru za pohranu tekućine prodire u vodu, što uzrokuje zamrzavanje otvora ekspanzijskog ventila, zbog čega rashladno sredstvo ne teče.Gustoća rashladnog sredstva u visokotlačnom cjevovodu postupno se povećava, a indikacija visokog tlaka se povećava;gustoća rashladnog sredstva u niskotlačnom sustavu postupno se smanjuje, a indikacija niskog tlaka je niska.

Metoda liječenja: ispraznite sustav, zamijenite spremnik za tekućinu i ponovno napunite tekućinu kako biste osigurali da u sustavu nema vode i plina.

 

car air conditioning repair.webp


Vrijeme objave: 02.04.2022