Sažetak održavanja auto AC i uobičajenih kvarova i analiza slučaja automobilskog klima uređaja 18

Neuspjeh procjene pritiska

Ako manometar visokog tlaka pokazuje normalan tlak, a manometar visokog tlaka, to znači da jeauto ac isparivačregulator tlaka, premosni ventil vrućeg plina i usisni prigušni ventil su neispravni ili podešeni;

Ako je temperatura izlaznog zraka visoka, a mjerač tlaka pokazuje normalnu ili visoku, a niski tlak lagano raste,ekspanzijski ventilfilter je blokiran;

Ako manometar visokog tlaka pokazuje iznad normalnog tlaka, manometar niskog tlaka pokazuje ispod normalnog tlaka, a sušač prijemnika i vodovi su zamrznuti, zaslon sušilice prijemnika je začepljen.

Ako mjerač visokog tlaka pokazuje iznad normalnog tlaka, možda postoji višak vlage u sustavu.Ako se mjehurići zraka pronađu u prozoru za gledanje, zrak je u sustavu.

Podešavanje ekspanzijskog ventila

Kada je otvaranjeekspanzijski ventilje velika ili mala, može se podesiti.Veliki otvor znači da je niski tlak malo visok, a visoki tlak nizak, ali nije očit, a učinak hlađenja nije dobar.Ako je otvor mali, visoki tlak je visok, a niski je nizak (najočiglednije povećanje ulja).Površina cjevovoda se također lako smrzava.... Na strani ekspanzijskog ventila nalazi se rupa koja se može podesiti alatom.[Zategnite] prema unutra znači smanjiti ga, i obrnuto.

auto expansion valve

 


Vrijeme objave: 07. veljače 2022